Aanleiding

Cognitieve opleidingen voor praktische medewerkers hebben zo hun beperkingen. Als je weet hoe je veilig en gezond kunt werken, is hiermee nog niet gezegd dat je ook echt veilig en gezond kunt werken. Dit geldt ook voor operationeel leidinggevenden. Stelseltoezichthouder Crisislab constateert dat belangrijke (leiderschaps)aspecten niet of onvoldoende aan bod komen in VOL-VCA-opleidingen. Denk aan communiceren, monitoren en vooruitkijken.

Doel

De pilot Operationeel leidinggevende competenties is erop gericht via training de handelingsbekwaamheid van operationeel leidinggevenden te ontwikkelen op het gebied van risicobeheersing. Het gaat hierbij om het voorkomen van onveilige werksituaties (preventie) en adequaat handelen als zich toch onveilige situaties voordoen (detectie en respons).

Meer informatie

Sander Kraaijenbrink
Crisislab
s.kraaijenbrink@crisislab.nl