Aanleiding

Uitzendorganisaties moeten hun uitzendkrachten voorlichten over hoe zij bij een inlenend bedrijf veilig aan de slag kunnen. Om dit goed te kunnen doen, moeten de uitzendorganisaties kunnen terugvallen op informatie van de inlener. Deze informatie is in de praktijk vaak niet op tijd beschikbaar. Met alle mogelijke gevolgen van dien voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkrachten. 

Doel

Met de pilot Informatievoorziening uitzendkrachten willen we de informatievoorziening aan uitzendkrachten verbeteren. Dit doen we door een online database te ontwikkelen waarmee risico-informatie die bij bepaalde functies hoort, op maat kan worden aangeleverd: de zogenoemde Checkflex. De Checkflex bevat een controle- en feedbackmechanisme tussen de uitzendorganisatie en de inlener, om de juistheid en volledigheid van de informatie te waarborgen.

Meer informatie

Hannelie Pleij
Arbo Support
hannelie.pleij@arbosupport.nl