Aanleiding

De meeste branches hebben beroepscompetentieprofielen waarmee zij de ontwikkeling van de in hun branche werkzame mensen stimuleren. In iedere branche stromen leerlingen binnen, die door het volgen van opleidingen en het opdoen van werkervaring vakvolwassen worden en uiteindelijk misschien zelfs doorgroeien naar meesterschap. De vakinhoud verschilt per branche, maar de ontwikkeling van het aspect veilig werken is voor alle branches gelijk. Hier liggen kansen om samen op te trekken.

Doel

Het doel van het Leerling Volwassene Meester model is de ontwikkeling van het aspect veilig werken op een eenduidige manier op te nemen in de branchespecifieke beroepscompetentieprofielen. Een eenduidig en gestandaardiseerd competentie-/groeimodel helpt opdrachtgevers om onderscheid in het team van de opdrachtnemer te maken. Opdrachtnemers kunnen hiermee op hun beurt hun ervaring beter inzichtelijk maken. Het model helpt verwachtingen over en weer expliciet te maken, zodat bij de uitvoering van het werk duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft en wie waarop let. Helder maken welk gedrag je wilt zien van iemand die veilig werkt, maakt het makkelijker om veiligheid te bespreken én om er naar te handelen.

Meer informatie

Alfons Buijs
SSVV
buijs@ssvv.nl