Aanleiding

Tot voor kort nam de SSVV uitsluitend de regie over examens en lieten we het organiseren van opleiders volledig aan de markt over. Dit leidde tot ongewenste situaties. Er stonden docenten voor de klas die weliswaar een diploma hadden gehaald, maar geen werkervaring hadden met de lesstof. Niet-gekeurde arbeidsmiddelen zorgden voor onveilige situaties in het leslokaal. Er werd geklaagd dat trainingen de lesstof niet volledig omvatten. En er was sprake van
examentrainingen: sommige opleiders richtten zich op het behalen van de examens in plaats van op het competent maken van de medewerkers. Dit ging ten koste van de waarde van de diploma's uit de SSVV Opleidingengids.

Doel

Met het project Regie opleidingen petrochemie willen we de kwaliteit van de petrochemie-opleidingen uit de SSVV Opleidingengids borgen.

Meer informatie

Alfons Buijs
SSVV
buijs@ssvv.nl