Aanleiding

Volgens verschillende onderzoeken is de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers voor verbetering vatbaar. Er is in de praktijk nog te weinig sprake van tweerichtingsverkeer en samen verantwoordelijkheid nemen, twee kenmerken van effectieve samenwerking.

Doel

Het doel van de pilot Samenwerking opdrachtgever - opdrachtnemer is een nieuwe, effectieve samenwerkingssystematiek te ontwikkelen en te toetsen. In eerste instantie voor de procesindustrie, maar met de bedoeling dat ook andere branches met de opbrengst aan de slag kunnen.

Meer informatie

Anne Kamphuis
SSVV
kamphuis@ssvv.nl