VCO in het kort

VCO staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Opdrachtgevers en is bedoeld om bedrijven die u risicovolle werkzaamheden laat uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. Het is een programma waarmee u wordt getoetst en gecertificeerd op uw vermogen om samen met uw opdrachtnemers te werken aan een betere veiligheidscultuur.

VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die leiderschap willen tonen op het gebied van veilig en gezond werken. En dan vooral voor degenen die risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitbesteden en die optimaal willen samenwerken met VCA-gecertificeerde bedrijven.

Ga voor meer informatie naar VCA.nl

Op VCA.nl vindt u uitgebreide informatie over VCO en de hieraan gerelateerde diensten en producten (zoals certificering).

Naar de VCO-pagina op VCA.nl