Wat doen we?

Het VCA-systeem beheren

De SSVV is de juridische eigenaar van het VCA-systeem. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de opzet en het functioneren van VCA, VCO en VCU. We beheren de inhoud van de certificatieschema's en zien toe op de juiste interpretatie, adviseren erkende certificatie-instellingen en handelen klachten af. We beheren de eind- en toetstermen voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU, ontwikkelen examens (via de VCA Examenbank) en beheren de contracten met erkende examencentra (via VCA Infra).

Ontmoeting tussen veiligheidsprofessionals organiseren

De SSVV brengt opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere professionals samen om ervaringen, initiatieven en kennis op het gebied van veilig en gezond werken te delen en verder te brengen. We ontmoeten elkaar face-to-face en online, in werkgroepen en commissies en rond uiteenlopende vraagstukken. We kijken waar we elkaar kunnen aanvullen en versterken en proberen van onze verschillen - risico's en de manier waarop daarmee wordt omgegaan verschillen per branche en organisatie - een kracht te maken.

Diensten en producten ontwikkelen

We gebruiken de inzichten die we als platform opdoen om bestaande diensten en producten te verbeteren en nieuwe, innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. Nu ligt onze focus nog sterk op VCA-gerelateerde diensten en producten, maar we willen ook ruimte gaan maken voor andere initiatieven die ons werk veiliger en gezonder maken. De kracht en populariteit van VCA kunnen hiervoor een vliegwiel zijn.

Hoe zijn we georganiseerd?

Onze organisatie bestaat uit een Bestuur, een Centraal College van Deskundigen VCA en een bureau. VCA Infra / VCA Examenkamer en de Stichting Examenkamer zijn twee nauw betrokken partnerorganisaties. Verder hebben we in het kader van VCA-, VCO- en VCU-certificering contracten afgesloten met 25 erkende certificatie-instellingen.

Bestuur

De SSVV heeft een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, diensten en producten en communicatie van de SSVV. Alle bij de SSVV aangesloten (branche)organisaties zijn in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de SSVV en bestaat uit de voorzitter en vijf leden van het Algemeen Bestuur, de voorzitter van het CCVD-VCA en de algemeen directeur van de SSVV. Het Dagelijks Bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus."

Ton Jeen, voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur SSVV

SSVV-bureau

Het SSVV-bureau voert het secretariaat van het Bestuur en het CCVD-VCA en ondersteunt de uitvoering van het werkprogramma van de SSVV. Het bureau bestaat uit een algemeen directeur, een technisch directeur, een office manager en een management assistent.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus."

Anne Kamphuis, algemeen directeur SSVV

VCA Infra / VCA Examenbank

VCA Infra beheert in opdracht van de SSVV de contacten met de erkende examencentra, ziet toe op de kwaliteit van deze centra en distribueert de examens voor B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en het petrochemiedeel van de SSVV Opleidingengids (SOG). VCA Infra ziet ook toe op de kwaliteit van de SOG-opleiders.

De VCA Examenbank beheert in opdracht van de SSVV de eind- en toetstermen voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU en maakt hiervoor de examens. De VCA Examenbank maakt ook de examens voor de SOG-opleidingen van de petrochemie.

Stichting Examenkamer

De Stichting Examenkamer houdt het operationele toezicht op het afnemen van de VCA- en SOG petrochemie-examens.

Erkende certificatie-instellingen

De SSVV heeft contracten afgesloten met de volgende certificatie-instellingen:

 • Aboma Certificering
 • AJA Registrars
 • Alfa Bureau voor certificering
 • BSI Group The Netherlands
 • Bureau Veritas Certification
 • C + Certificering
 • Certificatiebureau CGD
 • Cetradex Certificatie
 • DEKRA Certification
 • DNV GL
 • EBN Certification
 • Het Erkenningsinstituut
 • Kiwa Nederland B.V.
 • LRQA
 • NCI
 • NCK
 • Normec Certification
 • Safex Certificatie Instelling
 • SGS Nederland
 • SKG-IKOB
 • SKH
 • SKW Certificatie
 • SPEN Certificatie
 • TÜV Nederland QA
 • TÜV Rheinland Nederland

Op VCA.nl vindt u de contactgegevens van deze organisaties en ziet u voor welke schema's (VCA, VCO, VCU) zij mogen certificeren.